İnşaat
   

Kentsel Dönüşüm Projeleri

NEREDESİNİZ? ANASAYFA - Kentsel Dönüşüm Projeleri

Kentsel Dönüşüm Nedir?

Kentsel Dönüşüm, fiziksel mekânın dönüşümünün yanı sıra, sosyal adalet ve gelişim, sosyal bütünleşme, yerel-ekonomik kalkınma, tarihi ve kültürel mirasın ve doğal çevrenin korunması, zarar azaltma ve risk yönetimi, sürdürülebilirliğin sağlanması, erişilebilirlik, gelecek nesillerin hakkı vb. ilkeler çerçevesinde kapsamlı ve bütünleşik bir yaklaşımla ele alınması gereklidir.

Bu kavramların hepsi yan yana konulduğunda “herkes için şehir” sosyal adaletin sağlandığı bir mekân üzerine inşa edilmiş olarak, şehrin medeniyet ve kültürel zenginliklerini de gelecek kuşaklara aktarabilecek dinamiklere ulaşmış olacaktır.

Bugünü var ederken eskiye ait olanı mekânda insani ilişkiler, duyumlar, hatıralar ve aidiyetler üzerinden taşımamız gerekir. Bir sosyal yapının inşası yıllar alır ancak onu inşai bir çalışma sonucu kısa zamanda yıkabiliriz, yenisini sağlıklı bir şekilde yeni alana aynı güzellikte ve sıcaklıkta taşımak mümkün olmayabilir.

YEŞİL GELECEK

ŞEHRE, İNSANA VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKMALIYIZ.

Şehirlerimizi yeni bir medeniyetin taşıyıcıları olarak geleceğe taşımalıyız. Şehir bizim geleceğimizdir.

Doğayla uyumlu yeşil binalar, yapının arazi seçiminden başlayarak yaşam döngüsü çerçevesinde değerlendirildiği, sosyal ve çevresel sorumluluk anlayışıyla tasarlandığı, iklim verilerine ve o yere özgü koşullara uygun, ihtiyacı kadar tüketen, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmiş, doğal ve atık üretmeyen çevre dostu malzemelerin kullanıldığı ekosisteme duyarlı yapılar olarak tasarlanır.

Yapılan araştırmalarda, kullanılan elektriğin yaklaşık % 60 ‘ının, kullanılan içme suyunun yaklaşık yüzde 15′inin binalarda tüketilmekte olduğu, binalardan kaynaklı sera gazı üretiminin ise yaklaşık yüzde 30 oranında gerçekleştiği ölçülmüştür. Yeşil binalar, bu sorunlara önemli bir çözüm getirebilir.

Kentsel Dönüşüm ve dar gelirliler için sosyal konut alanları enerji verimliliği ve yeşil bina uygulamalarıyla birlikte ele alınarak, yeşil bina statüsüne kavuşmalıdır. Kentsel dönüşümde, mevcut binaların yıkılması ve yeniden yapılmasının yanı sıra, elverişli olanlar da iyileştirilerek değerlendirilmelidir.

İstanbul’da İlan Edilen Riskli Yapılar

Dünyada ve Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulamaları

Özet olarak Kentsel Dönüşüm:

 • Kentsel sorunlar ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak bir bölgenin ekonomik, toplumsal ve mekânsal özelliklerinin incelenmesi sonucunda uygulanabilir bir yol haritasının oluşturulmasıdır.
 • Kentsel dönüşüm insan odaklı bir uygulamadır.
 • Amacı; yaşanılabilir standartlarda kentler oluşturmaktır.
 • Uygulamalar; ekonomik, sosyal ve toplumsal temeller üzerine inşa edilmelidir.

Kentsel Dönüşüm Yer Seçimi

 • Kentsel dönüşüm uygulamalarında yer seçiminde dikkat edilmesi gereken kriterler aşağıda verilmiştir;
 • Yaşam güvenliği açısından riskli bir bölge olması,
 • Zemin durumu,
 • Mülkiyet sahiplerinin isteği,
 • Altyapı ve ulaşım eksikliği,
 • İmar ve mülkiyet problemleri,
 • Fiziki ve sosyal donatı alanı yetersizliği,
 • Arsa bedelleri,
 • Nitelikli konut alanı ihtiyacı…

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FAYDALARI

Kentsel dönüşümle birlikte atık yönetiminde yeni bir dönem başlayacak. Dönüşümle yapılacak binaların yeni dizaynı atık yönetimini kolaylaştıracak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında çöplerin daha sağlıklı toplanması ve görüntü kirliliğinin önlenmesi için çöp konteynerlerinin yer altına konulması planlanıyor. Bu uygulama sayesinde poşetlerin etrafa dağılması veya yayılması gibi görüntüler son bulacak. Çöplerin toplanması daha kolay olacak. Dönüşüm kapsamında yapılacak yeni evlerde bitkisel atık yağların toplanması konusunda da düzenleme yapılacak. Bu düzenlemeyle atık bitkisel yağın lavaboya dökülmesi yerine, evlerde biriktirilerek firmalara verilmesi sağlanacak.

İşte bu doğrultuda bina altına bidonlar yerleştirilecek. Planlamalara göre; yeni evlerde lavabo kenarlarına, atık bitkisel yağın dökülebileceği ayrı bir kanal yapılacak. Böylece vatandaş, yağını toplayıp, firmaların almasını beklemek zorunda kalmayacak. Yağı kanaldan dökecek, atık yağ bina altında kanalların bağlı olduğu bidonlarda toplanacak.

“Kentsel Dönüşüm”ün direk etkileri olarak yaşam standartlarının yükselmesi, çevresel düzenleme, güvenli bir yaşam olarak sayabiliriz. Aynı zamanda şehirlerimizin güzelleşmesi yurt dışındaki ziyaretçilerin ilgisini çekerek daha fazla turizm geliri elde etmesi anlamına gelecek. Acı Van depreminden sonra tüm Türkiye bu gerçekle bir kere yüzleşti. Deprem ülkesi olmamız nedeniyle binalarımızın daha sağlam olması ve yapı standardizasyonu sağlamamız gerekiyor. Kentsel dönüşüm projesinin en önemli faydalarından biri de bu olacak.

Proje kapsamında endirek faydalar da mevcut. Kentsel dönüşüm süresince inşaat sektöründe yaklaşık olarak 200 iş kolu faaliyet gösterecek ve kazanç sağlayacak. Bu kazanç şüphesiz diğer sektörleri de etkileyerek ekonominin canlanmasına ve tekerin daha hızlı dönmesini sağlayacak..

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE EKOLOJİK DENGE

Kentsel dönüşüm, doğru yapılabilirse kentler açısından yararlı bir çalışma ama bu çalışmanın ekosisteme ve ekolojik dengeye zarar vermemesi gerekir.

Ekolojik denge bozulduğunda bitki örtüsü ve toprakaltı canlılığı azalan toprağın erozyon hızı koşullara göre 11 kata kadar artabilmekte, en verimli toprak tabakası kaybedilmekte, toprağın yapısı bozularak su tutma kapasitesi ve geçirgenliği azalmaktadır.

Bu da bütün su dönüşümü dolayısı ile de bütün hayatı etkiler.Bağcılar İlçesi Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşüm Projesi


.Hızlı Menü
.Iletisim
216 363 42 42
info@mertgroup.com.tr